Martin Velíšek

Prstové cvičení

Jednu z fresek cyklu Scény ze života sv. Františka vytvořené Giottem na konci 13. století v kostele v Assisi, zvolil Martin Velíšek pro sérii variací na identické téma. Jde o výjev Zřeknutí se majetku, který se stal pro Velíška volným prostorem pro gesto. Komunikace mezi Bohem a světcem je pro diváky prezentována právě gesty rukou. Ruka je obecně ideálním symbolickým komunikačním prostředkem. Proměna pozice každého z pěti prstů nabízí, pokud jde o významy, velkou škálu sdělení, leckdy zcela protichůdných. Jejich „čtení“ je vázáno na místo, čas či například sociální prostředí.